Blog-arkiv

10 enkle trin til en god kommunikationsplan

Hvad enten du vil sikre en stærk organisationskultur, sikre salg eller noget helt tredje, er det vigtigt at lave en kommunikationsplan

Vores hverdag er præget af mange forskellige kommunikationskanaler, og lige meget hvor vi bevæger os, møder vi reklamer og salgstaler. Det er derfor vigtigt, måske endda vigtigere end nogensinde før at have en gennemarbejdet kommunikationsplan for at blive hørt. Denne artikel vil guide dig igennem de trin, der er vigtige i en kommunikationsproces.

Det behøver ikke at være en uoverskuelig udfordring at skabe meningsfuld kommunikation. Når du skal lave skarp og målrettet kommunikation handler det især om, at du skal kende din modtager, kende til organisationens egne værdier og forstå formålet med kommunikationen. Du siger noget, fordi du ønsker en eller anden effekt eller reaktion fra din målgruppe. Formålet med at lave kommunikation kan typisk være at skabe opmærksomhed, viden, holdning eller lægge op til en bestemt adfærd.

Forstå dine omgivelser

Et af de vigtigste elementer til at fastholde din modtagers interesse eller endda skabe nye modtagere er at forstå, hvordan din modtager taler, er og handler. Forstå den verden din organisation skal interagere i.

Kommunikation handler i stor grad om at se udefra og ind. Med det mener jeg, at man som organisation skal overveje, den kontekst modtageren er i, og hvad der karakteriserer modtageren. Tal i samme sprog som modtageren og skab et forhold. Det er nemlig sådan, at vi mennesker bruger vores tid på det, som interesserer os, og så snart noget ikke skaber værdi for os mere, så stopper vi med at interessere os for det. Så for at undgå, at modtageren stopper med at lytte til dig og dine budskaber, er det vigtigt at målrette kommunikation mod modtagerens interesser, og stil dig det spørgsmål: Hvad er det ved mit produkt, der tiltrækker modtageren, og hvilket behov dækker produktet for modtageren?

Download planen: Formål og målgruppe for medier

En kommunikationsplan skaber retning

Nedenfor har jeg opstillet en række vigtige punkter, som du bør arbejde kronologisk med for at opnå en god kommunikation:

  1. Undersøg situationen og formålet med begivenheden eller hele organisationens kommunikationsstrategi.
  2. Udpeg og segmenter målgruppe(r)
  3. Vælg kommunikationsform (dvs. tekst på nettet, tekst i et magasin, billede, video el. lign.)
  4. Hvad skal der siges/kommunikeres om?
  5. Hvordan skal det siges/kommunikeres – hvilke argumenter vil I bruge?
  6. Hvem skal sige det/kommunikere?
  7. Hvilke medier skal det siges/kommunikeres i?
  8. Ansvarsfordeling for begivenheden – hvem gør hvad, hvornår?
  9. Hvordan kan man kontrollere, om formålet bliver opfyldt?
  10. Hvilke omkostninger er begivenheden forbundet med?

Når du vil formidle dine budskaber, bør du derfor lave en klar og målbar kommunikationsplan. Det er en konkret plan, som giver dig et overblik over, hvordan din strategi omsættes til handling. Når du tager dig tiden til at lave en gennemarbejdet plan, som giver dig mulighed for at opnå målbare resultater, har du gode forudsætninger for at skabe meningsfuld og succesfuld kommunikation.

Nu er det ellers bare at gå i gang. Lav en 10-trins-tabel i word og udforme din strategi.

God arbejdslyst.

Skrevet af Christina Qvist Clemens