Facebook undersøgelse

Resultater af Facebook-undersøgelse

Her kan du læse resultaterne fra spørgeskemaet om forbrugernes anvendelse af Facebook sider – i alt har 186 mennesker deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen blev foretaget i foråret 2011. Læs problemformuleringen der ligger til grund for undersøgelsen.

Først de rent faktuelle spørgsmål

1. Er du kvinde eller mand?
Kvinder: 121
Mænd: 65

2. Hvad er din alder?
13 til 19 år: 11
20 til 29 år: 89
30 til 39 år: 48
40 til 49 år: 18
50 til 59 år: 15
60 til 69 år: 5
70 og derover: 0

3. Hvad er din civilstand?
Single: 76
Samlevende: 41
Gift: 52
Enke / Enkemand: 1
I parforhold: 16

4. Hvad er det første tal i dit postnummer
1: 10
2: 24
3: 6
4: 15
5: 11
6: 19
7: 34
8: 61
9: 6
0: 0

Spørgsmålene herunder handler om, hvordan respondenterne bruger Facebook

5. Hvor ofte bruger du Facebook?
Hver dag: 138
5 til 6 gange om ugen: 23
3 til 4 gange om ugen: 13
1 til 2 gange om ugen: 5
Hver anden uge: 2
Mindre end hver anden uge: 5

6. Hvad bruger du Facebook til? (Højst 3 svar)
Underholdning: 99
Opdatering på hvad mine venner laver: 161
Kommunikation med venner: 158
Kommunikation med virksomheder: 5
Professionelt: 16
Selviscenesættelse: 13
Andet: 10

Spørgsmålene herunder handler om, hvordan respondenterne bruger virksomhedernes fansider på Facebook

7. Er du fan af et charterrejsebureau på Facebook
Ja: 33
Nej: 153

7A. Læser du andre brugeres indlæg på charterrejsebureauernes fansider? (Spørgsmålet er afhængig af spørgsmål 7)
Ja: 13
Nej: 20

7B. Bliver du inspireret af andres indlæg, billeder og videoer fra rejser på charterrejsebureauernes fanside på Facebook? (Højst 3 svar) (Spørgsmålet er afhængig af spørgsmål 7)
Nej, jeg bliver ikke inspireret: 21
Ja, jeg bliver inspireret af andres indlæg: 8
Ja, jeg bliver inspireret af andres rejsebilleder 9
Ja, jeg bliver inspireret af andres rejsevideoer: 3
Andet du bliver inspireret af?: 0

7C. Hvilke(t) af nedenstående charterrejsebureauer er du fan af på Facebook? (Gerne flere svar) (Spørgsmålet er afhængig af spørgsmål 7)
Apollo: 7
Bravo Tours: 10
Falk Lauritsen: 4
Spies: 9
Star Tour: 21
Sun Tours: 2
Andet rejsebureau: 2

7D. Deltager du i dialogen med charterrejsebureauer og andre brugere på charterrejsebureauernes fansider på Facebook? (Spørgsmålet er afhængig af spørgsmål 7)
Ja, jeg deltager i dialogen på rejsebureauernes fansider: 4
Nej, jeg deltager ikke i dialogen på rejsebureauernes fansider: 29

7E. Hvad, vil du mene, er med til at tiltrække fans til et charterrejsebureaus fanside på Facebook? (Højst 3 svar) (Spørgsmålet er afhængig af spørgsmål 7)
Den direkte dialog med rejsebureauet: 10
Mine venner er fan af samme rejsebureau: 6
Jeg har tidligere rejst med det pågældende rejsebureau: 10
Jeg er mere opmærksom på konkurrencer, der giver rejsefordele (fx gratis rejser eller rejsegavekort): 23
Jeg er mere opmærksom på, hvad andre har oplevet på forskellige rejsedestinationer: 6
Jeg kan snakke med andre, jeg ikke på forhånd kender, om forskellige rejsedestinationer: 3
Andet: 3

7F. Hvad afholder dig fra at være fan af et rejsebureau på Facebook? – Svarene offentliggøres ikke

8. Er du fan af virksomheder (udover rejsebureauer) på Facebook?
Ja: 86
Nej: 100

8A. Inden for hvilken branche er de(n) virksomheder, du er fan af på Facebook? (Højst 3 svar)
Byggeri: 1
Energi og miljø: 5
Finans og forsikring: 4
Forbrugerprodukter: 45
Fødevarer: 25
Industriprodukter: 3
Jordbrug og fiskeri: 1
Kultur og medier: 42
Offentlig: 14
Service og it: 30
Sundhed: 20
Transport: 7

8B. Hvor meget deltager du i dialogen med den eller de virksomheder, du er fan af på Facebook? (Højst 3 svar)
Meget høj: Jeg lægger billeder og videoer ind på virksomhedens fanside: 1
Høj: Jeg skriver selv indlæg og svarer på andre fans´ indlæg på virksomhedens fanside: 7
Mellem: Jeg trykker gerne på “Like”-knappen / “Synes-godt-om”-knappen på virksomhedens fanside: 23
Lav: Jeg vedligeholder kun en profil på Facebook: 8
Meget lav: Jeg læser kun andres og virksomhedens indlæg på fansiden: 26
Jeg deltager ikke i dialogen på fansiden: 37

8C. Hvad er det, der gør, at det er interessant at være fan af netop de virksomheder, du er fan af på Facebook? (Højst 3 svar)
Underholdning: 20
Opdatering på nyheder: 59
Interaktion med andre brugere med samme interesse: 13
Interaktion med virksomheder: 10
Professionel brug: 23
Konkurrencer, der giver fordele i forhold til andre, som ikke er fan: 28
De værdier, virksomheden står for, er i overensstemmelse med mine personlige værdier: 21

8D: Hvilke elementer bruger du primært på virksomhedernes fansider på Facebook? (Højst 3 svar)
Væggen / Wall: 60
Information / Info: 41
Diskussionsfora: 6
Begivenheder / Events: 26
Links: 14
Steder / Places / Friend Activity: 3
Billeder (både virksomhedernes og brugernes): 31
Video (både virksomhedernes og brugernes): 2
Virksomhedernes egne applikationer: 5
Andet: 4

8F. Hvor meget kommunikation ønsker du fra virksomhedernes fansider på Facebook?
Meget højt informationsniveau – mere end 10 indlæg om dagen: 0
Højt informationsniveau – 2 til 9 indlæg om dagen: 5
Et mellemniveau – Ét indlæg om dagen: 38
Lavt informationsniveau – Højst 6 indlæg: 24
Meget lavt informationsniveau – Højst ét indlæg om ugen: 19

Spørgsmålene herunder handler om respondenternes rejseaktivitet samt hvilke rejsebureauer, du rejser med.

9. Hvor henter du dine primære informationer om charterrejser? (Højst 3 svar)
Aviser: 22
Magasiner: 10
Rejsebureauernes kataloger: 43
Rejsebureauernes hjemmesider: 157
Rejsebureauernes Facebook-sider: 10
Andet: 35

10. Hvilket af følgende rejsebureauer rejser du primært med?
Apollo: 18
Bravo Tours: 4
Falk Lauritsen: 7
Spies: 14
Star Tour: 28
Sun Tours: 4
Århus Charter: 4
Andet: 107

11. Hvor høj er sandsynligheden for, at du vælger et rejsebureau, du før har rejst med til din næste charterferie?
Meget høj: 19
Høj: 47
Neutral: 97
Lav: 28
Meget lav: 14